Đăng nhập

Dùng Facebook đăng nhập

UID: [Đăng xuất]

Số dư:

Nạp qua thanh toán trực tuyến

Nạp lần đầu tặng 10%
VIP tặng 6%
100
62,500đ
300
187,500đ
1000
625,000đ
VIP tặng 8%
2000
1,250,000đ
3000
1,875,000đ
4000
2,500,000đ
VIP tặng 10%
10000
6,250,000đ
VIP tặng 12%
30000
18,750,000đ
VIP tặng 15%
50000
31,250,000đ

Nạp qua thanh toán trực tuyến

Nạp qua thanh toán trực tuyến

Mời chọn ngân hàng

CSKH-Nạp:UID100 / support@singnowapp.com

Quay về trang trước

Đã nhận thẻ nạp, vui lòng đợi Xu chuyển vào Ví tiền

Tự động tắt sau 5 giây

Nếu sau 5 phút Xu chưa vào Ví tiền, vui lòng liên hệ Trợ lý UID: 10

Đang gửi...

Nạp thất bại!

Lỗi mã:

Mã số nạp tiền hoặc Số seri sai

Xác nhận